כל משתתף מקבל "קליקר"

על המסך מוצג חידון אמריקאי

תשובה אחת נכונה מתוך 4

הטיימר מתחיל לפעול

זה הזמן שהקהל מקיש על הקליקר את תשובה הנכונה

ברגע שהטיימר מסתיים יופיעו על המסך נתוני ההצבעה של המשתתפים

רשימת פרמטרים לנתוני ההצבעה

ניקוד קבוצתי
0%
ענו בזריזות
0%
המובילים
0%
0%
ענו נכון
0%
לא ענו נכון