קליקאורים

קליקאור
קליקאור
קליקאור
על קליקרים שמענו,
מה זה קליקאורים?
ה-להיט!
אקסטרה חווייה
חגיגה של אורות

קליקרים עם אורות! הנדלקים לפי תגובות המשתתפים ומוסיפים לאירוע חגיגה של אורות צבעוניים. השקה בלעדית!

ככה זה נראה…